Dzieci

psychoterapia dzieci

DZIECI W WIEKU 0-3 r.ż.

Jakie zachowania dziecka powinny zaniepokoić

Z uwagi na indywidualny przebieg rozwoju małego dziecka, aby rzetelnie i dokładnie przeprowadzić diagnozę konieczne jest zazwyczaj około 4 spotkań. Jeśli istnieją wskazania diagnoza może ulec skróceniu lub wydłużeniu (wszystkie zmiany na bieżąco omawiane są z rodzicem).

W SCHEMATII odbywa się to następująco:

1 spotkanie: Zebranie wywiadu od rodziców/opiekunów dziecka.

Rodzice zgłaszają się bez dziecka wraz z uzupełnionym kwestionariuszem 0-3 r.ż. (pobierz plik w formacie pdf lub pobierz plik w formacie doc) oraz kserokopiami innych dokumentów ważnych z punktu widzenia rozwoju dziecka (np. książeczka zdrowia, wypis ze szpitala, opinia wychowawcy ze żłobka/przedszkola, orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju).

2 spotkanie: Obserwacja dziecka w zabawie z rodzicem/opiekunem i terapeutą

3 spotkanie: Wykonanie prób testowych przeznaczonych dla wieku kalendarzowego i rozwojowego dziecka

4 spotkanie: Omówienie wyników obserwacji i badań z rodzicem oraz sformułowanie wskazówek do pracy

Po zakończonej obserwacji istnieje możliwość uzyskania opinii psychologicznej.

Czas trwania spotkania: 45 minut

Cennik spotkań

Jeżeli zachodzi taka konieczność dziecko/rodzina może zostać objęta terapią, której plan ustalany jest wspólnie z rodzicami.

psychoterapia dzieci

DZIECI W WIEKU 3-6 r.ż.

Jakie zachowania dziecka powinny zaniepokoić

Każda planowana terapia dziecka musi zostać poprzedzona adekwatną oceną przyczyn występowania oraz natężenia dziecięcych trudności. Jeśli istnieją wskazania diagnoza może ulec skróceniu lub wydłużeniu (wszystkie zmiany na bieżąco omawiane są z rodzicem).

W SCHEMATII odbywa się to następująco:

1 spotkanie: Zebranie wywiadu od rodziców/opiekunów dziecka.

Rodzice zgłaszają się bez dziecka wraz z uzupełnionym kwestionariuszem 0-6 r.ż. (pobierz plik w formacie pdf lub pobierz plik w formacie doc) oraz kserokopiami innych dokumentów ważnych z punktu widzenia rozwoju dziecka (np. książeczka zdrowia, wypis ze szpitala, opinia wychowawcy przedszkola, orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju).

2 spotkanie: Obserwacja dziecka w zabawie z rodzicem/opiekunem i terapeutą

3 spotkanie: Wykonanie prób testowych przeznaczonych dla wieku kalendarzowego i rozwojowego dziecka (w tym badanie gotowości szkolnej)

4 spotkanie: Omówienie wyników obserwacji i badań z rodzicem oraz sformułowanie wskazówek do pracy

Po zakończonej obserwacji istnieje możliwość uzyskania opinii psychologicznej.

Czas trwania spotkania: 45 minut

Cennik spotkań

Jeżeli zachodzi taka konieczność dziecko/rodzina może zostać objęta terapią, której plan ustalany jest wspólnie z rodzicami.

psychoterapia dzieci

DZIECI W WIEKU 7-13 r.ż.

Jakie zachowania dziecka powinny zaniepokoić

SCHEMATIA dla dzieci w wieku szkolnym, oprócz typowej diagnostyki i terapii, oferuje również ocenę trudności składających się na ryzyko dysleksji.

Proponowany przebieg spotkań:

1 spotkanie: Zebranie wywiadu od rodziców/opiekunów dziecka.

Rodzice zgłaszają się bez dziecka wraz z uzupełnionym kwestionariuszem 0-13 r.ż. (pobierz plik w formacie pdf lub pobierz plik w formacie doc) oraz kserokopiami innych dokumentów ważnych z punktu widzenia rozwoju dziecka (np. książeczka zdrowia, wypis ze szpitala, opinia wychowawcy przedszkola i szkoły, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego).

2 spotkanie: Obserwacja dziecka w zabawie z rodzicem/opiekunem pod kierunkiem terapeuty

3-5 spotkania: Indywidualna rozmowa z dzieckiem, często poszerzona o wykonanie prób diagnostycznych przeznaczonych dla wieku rozwojowego i kalendarzowego. Na życzenie rodzica badanie inteligencji i/lub dysleksji.

6 spotkanie: Omówienie wyników obserwacji i badań z rodzicem oraz sformułowanie wskazówek do pracy

Po zakończonej obserwacji istnieje możliwość uzyskania opinii psychologicznej.

Czas trwania spotkania: 45 minut

Cennik spotkań

Jeżeli zachodzi taka konieczność dziecko/rodzina może zostać objęta terapią, której plan ustalany jest wspólnie z rodzicami.