Dorośli

psychoterapia dorosłych

Gabinet SCHEMATIA kieruje swoją ofertę również do osób dorosłych. Jeśli znajdujecie się Państwo w kryzysie, doświadczacie trudności w pracy lub relacji partnerskiej, towarzyszą Wam przykre wspomnienia, zamartwiacie się bądź pragniecie wreszcie pokonać dojmujący smutek oraz lęk w swoim życiu – serdecznie zapraszam do kontaktu.

Psychoterapia to proces leczenia mający za zadanie na tyle pobudzić wewnętrzne zasoby Pacjenta, aby był on w stanie poradzić sobie z problemem (nawet tym, który towarzyszył mu do tej pory wiele lat). Z drugiej strony to proces kształtowania realistycznych prozdrowotnych przekonań oraz zachowań stosowanych w sytuacjach trudnych. I wreszcie – to proces wzmacniania nabytych umiejętności, by służyły Pacjentowi jak najdłużej przynosząc spokój, komfort, satysfakcję i zadowolenie z siebie oraz podejmowanych na co dzień decyzji.

Psychoterapia to bezpieczny, choć nierzadko dość trudny proces, którego jedynym skutkiem ubocznym może być lepsza, w rozumieniu Pacjenta, jakość jego życia.

Na pierwszych dwóch spotkaniach z osobą dorosłą zbierany jest wywiad, formułowany jest kontrakt terapeutyczny (zasady spotkań, ich częstotliwość) oraz cele terapii. Po rozpoczęciu spotkań na bieżąco oceniane są postępy w realizacji celu i zadowolenie Pacjenta z przebiegu procesu, oraz podejmowana jest decyzja odnośnie dalszych spotkań.

Psychoterapia to nie umowa na czas nieokreślony, Pacjent o jej zakończeniu może zadecydować w każdym momencie.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, spotkanie może mieć również charakter czysto konsultacyjny, w żaden sposób nie obligujący Pacjenta do podejmowania zobowiązania do uczestnictwa w terapii.