Młodzież

psychoterapia młodzieży

MŁODZIEŻ W WIEKU 14-17 r.ż.

Jakie zachowania nastolatka powinny zaniepokoić

Jeżeli problem dotyka młodzieży SCHEMATIA proponuje następujący przebieg spotkań:

 1 spotkanie: Zebranie wywiadu od rodziców/opiekunów i nastolatka

Rodzice zgłaszają się wraz z nastolatkiem i uzupełnionym kwestionariuszem 0-17 r.ż. (pobierz plik w formacie pdf lub pobierz plik w formacie doc), a także kserokopiami innych dokumentów ważnych z punktu widzenia rozwoju dziecka (np. wypis ze szpitala, opinia wychowawcy, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego).

2 spotkanie: Indywidualna rozmowa z nastolatkiem i ewentualne wykonanie testów do klinicznej oceny przyczyn trudności lub zaburzeń w zachowaniu

3 spotkanie: Omówienie planu działania z nastolatkiem i rodzicem

Po zakończonej obserwacji istnieje możliwość uzyskania opinii psychologicznej.

Czas trwania spotkania: 45 minut

Cennik spotkań

Jeżeli zachodzi taka konieczność dziecko/rodzina może zostać objęta terapią, której plan ustalany jest wspólnie z rodzicami.