Co powinno zaniepokoić

co powinno zaniepokoić

Jeśli Państwa dziecko w wieku 0-3 r.ż. wykazuje któreś z poniższych trudności ZAPRASZAM DO KONTAKTU:

 • podejrzenie nieharmonijnego rozwoju psychoruchowego
 • wybuchy złości (np. w postaci rzucania się na ziemię)
 • gryzienie/szczypanie/bicie/popychanie innych dzieci
 • trudności w adaptacji do żłobka/klubiku dziecięcego
 • nadmierna ruchliwość
 • problemy z apetytem
 • problemy ze snem
 • brak/opóźnienie rozwoju mowy

Powrót

 co powinno zaniepokoić

 

Jeśli Państwa dziecko w wieku 3-6 r.ż. wykazuje któreś z poniższych trudności ZAPRASZAM DO KONTAKTU:

 • podejrzenie opóźnień rozwojowych (oraz wątpliwości w zakresie osiągnięcia gotowości szkolnej)
 • wybuchy złości (np. w postaci rzucania się na ziemię)
 • zachowania o charakterze agresywnym (np. wymuszanie, popychanie, bicie, gryzienie, szczypanie, krzyk, pisk)
 • kłopoty w adaptacji do przedszkola
 • tendencja do ciągłego stawiania na swoim/niepodporządkowywanie się poleceniom dorosłych
 • trudność w znoszeniu porażek
 • nadmierna ruchliwość
 • płaczliwość/wybuchy płaczu
 • lęki (np. obawa przed pozostaniem bez opiekuna, koszmary nocne)
 • niechęć do zmian
 • nieumiejętność współpracy w grupie dzieci (np. trzymanie się na uboczu, niechęć do udziału w zabawach grupowych w przedszkolu, narzucanie swojej woli innym dzieciom)
 • wtórne moczenie się/wstrzymywanie kału
 • tiki nerwowe
 • echolalia (powtarzanie zwrotów bezpośrednio po innej osobie lub z odroczeniem – bez związku z sytuacją)
 • problemy ze snem
 • problemy z apetytem
 • zazdrość o rodzeństwo

Powrót

 co powinno zaniepokoić

 

Jeśli Państwa dziecko w wieku 7-13 r.ż. wykazuje któreś z poniższych trudności ZAPRASZAM DO KONTAKTU:

 • podejrzenie opóźnień rozwojowych
 • podejrzenie dysleksji (np. problemy w nauce czytania, pismo lustrzane, zmiana ręki w trakcie pisania, problemy z uczeniem się i zapamiętywaniem treści)
 • wybuchy złości
 • zachowania o charakterze agresywnym (np. wymuszanie, popychanie, bicie, krzyk, pisk, niszczenie przedmiotów)
 • kłopoty w adaptacji do szkoły
 • niechęć do szkoły
 • trudności w koncentracji uwagi
 • Zespół Aspergera
 • tendencja do ciągłego stawiania na swoim/niepodporządkowywanie się poleceniom dorosłych
 • brak przyjaciela
 • smutek
 • spadek energii i motywacji
 • trudność w znoszeniu porażek
 • nadmierna ruchliwość
 • płaczliwość/wrażliwość
 • lęki (np. obawa przed pozostaniem bez opiekuna, koszmary nocne, obawy o zdrowie i życie innych najbliższych)
 • niechęć do zmian
 • sztywne zainteresowania
 • nieumiejętność współpracy w grupie dzieci (np. trzymanie się na uboczu, niechęć do pracy w grupie w szkole, narzucanie swojej woli innym dzieciom)
 • wtórne moczenie się/wstrzymywanie kału
 • tiki nerwowe
 • echolalia (powtarzanie zwrotów bezpośrednio po innej osobie lub z odroczeniem – bez związku z sytuacją)
 • problemy ze snem
 • problemy z apetytem
 • zazdrość o rodzeństwo

Powrót

 co powinno zaniepokoić

Jeśli nastolatek wykazuje któreś z poniższych trudności ZAPRASZAM DO KONTAKTU:

 • nagła zmiana zachowania
 • trudności szkolne (w tym dysleksja)
 • zaburzenia koncentracji uwagi (problem ze skupieniem się, zapamiętywaniem)
 • wybuchy złości
 • zachowania o charakterze agresywnym (np. wymuszanie, bicie, krzyk, niszczenie przedmiotów)
 • kłopoty w adaptacji do szkoły i klasy
 • niechęć do szkoły/wysoka absencja szkolna
 • Zespół Aspergera
 • tendencja do ciągłego stawiania na swoim/niepodporządkowywanie się poleceniom dorosłych
 • brak przyjaciela
 • smutek, przygnębienie
 • spadek energii i motywacji do działania
 • trudność w znoszeniu porażek
 • nadmierna ruchliwość
 • płaczliwość/wrażliwość
 • lęki ( w tym m.in. koszmary nocne, obawy o zdrowie i życie innych najbliższych)
 • niechęć do zmian
 • sztywne zainteresowania
 • nieumiejętność współpracy w grupie (np. trzymanie się na uboczu, niechęć do pracy w grupie, narzucanie swojej woli rówieśnikom)
 • tiki nerwowe
 • problemy ze snem
 • problemy z apetytem
 • stwierdzona zaburzenia psychiczne: lęk społeczny, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, lęk uogólniony, lęk o zdrowie, depresja, zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, napadowe objadanie się) itp.

Powrót