O mnie

psycholog, psychoterapeuta, Warszawa

Dr AGNIESZKA GĄSTOŁ

Z wykształcenia jestem psychoterapeutą, psychologiem, pedagogiem specjalnym i terapeutą SI.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w ośrodku wczesnej interwencji, żłobku, przedszkolu, przychodni, poradni zdrowia psychicznego i poradniach psychologiczno-pedagogicznych w Warszawie.

Od ponad 12 lat prowadzę praktykę zawodową.

Od 2008 roku pracuję również jako wykładowca w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Instytucie Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Szkolę studentów i nauczycieli w zakresie specjalistycznej pomocy rodzinom znajdującym się w kryzysie oraz dzieciom doświadczającym trudności w wyrażaniu emocji oraz radzeniu sobie w relacjach rówieśniczych.

Ukończyłam czteroletnie profesjonalne szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie będącego członkiem European Association of Behavioural and Cognitive Therapies.

Uczestniczyłam również w cyklu szkoleń z zakresu terapii schematu atestowanych i prowadzonych przez członków International Society of Schema Therapy.

Jako terapeuta EMDR (certyfikat wydany przez University od Birmingham i EMDR Europe) prowadzę terapię osób dorosłych i dzieci, którzy w swoim życiu doświadczyli trudnych, stresujących i traumatycznych wydarzeń.

W 2010 r. jako specjalista wzięłam udział w projekcie „Podnoszenia efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” w ramach reformy oświaty Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jestem autorką książek i artykułów z zakresu wspomagania rozwoju dziecka i budowania umiejętności rodzicielskich. Zapraszam również do lektury bloga wychowawczego:

blog.schematia.pl

Agnieszka Gąstoł – ZnanyLekarz.pl